Inspirativní setkání

Když se člověk objeví jako posluchač na takovém koncertu, jakým je ten izraelského kontrabasisty Avishaie Cohena, nemůže odejít bez fotografie.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square